ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องการจัดโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12
วันที่03/11/2021
เนื้อหา

โครงการคนกินแดดชายแดนใต้
เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม
จำกัด รุ่นละ 50 คน

สมัครได้ทาง website: solarman.in.th

และ line : @355dmrmu

ครั้งที่ 12 วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ

รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ป้องกัน COVID19 แล้ว 2 เข็ม

การอบรมดำเนินการตามมาตรการ DMHTT

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

การจัดโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12

Contact Us