ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องกิจกรรมคนกินแดดครั้งที่ 10 และ11
วันที่19/10/2021
เนื้อหา

โครงการคนกินแดดชายแดนใต้
เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม
จำกัด รุ่นละ 25 คน
สมัครได้ทาง website: solarman.in.th

ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 (เต็มแล้ว)

ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ

รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ป้องกัน COVID19 แล้ว 2 เข็ม

การอบรมดำเนินการตามมาตรการ DMHTT

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

กิจกรรมคนกินแดดครั้งที่ 10 และ11

Contact Us