ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องเชิญรับฟังการสัมมนา เรื่องแนวทางการเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
วันที่24/09/2021
เนื้อหา

เชิญรับฟังการสัมมนา เรื่องแนวทางการเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

ผ่านทาง page https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU/

กำหนดการสัมมนา

25 กันยายน 2564   ฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนและการรับมือภัยพิบัติ เวลา 09.00-12.00น.

 

25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 และ วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.30 น.

อบรมเรื่องแนวทางการเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

เชิญรับฟังการสัมมนา เรื่องแนวทางการเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

Contact Us