จัดการข้อมูลข่าวสาร

Displaying 1 - 25 of 92

วันที่ชื่อเรื่องผู้เขียนจัดการข้อมูล
04/12/2022ขอชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนา Virtual Reality Tour (VR Tour)"technoEdit/Delete
29/11/2022กิจกรรม แลก วา พรือมั่ง พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการjfkEdit/Delete
21/11/2022ผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์secretEdit/Delete
16/11/2022ขอเชิญตรวจสอบค่าปรับค้างชำระและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่านบริการติดตามหนี้สินห้องสมุดkittisak.kEdit/Delete
15/11/2022เชิญผู้สนใจร่วมอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนjfkEdit/Delete
09/11/2022วันรูสะมิแลjfkEdit/Delete
02/11/2022จัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติjfkEdit/Delete
28/10/2022📣หอสมุดฯ แจ้งเวลาเปิดบริการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2565 👇jfkEdit/Delete
27/10/2022เชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "Customer Take Care" ระยะที่ 1technoEdit/Delete
21/10/2022ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์secretEdit/Delete
10/10/2022๑๓ ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรjfkEdit/Delete
07/10/2022บริการใหม่มาแล้วว !!! ibrary E-PlusjfkEdit/Delete
29/09/2022ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตราsecretEdit/Delete
25/08/2022กิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2565secretEdit/Delete
24/08/2022สำนักวิทยบริการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตราsecretEdit/Delete
18/08/2022หอสมุดขอประกาศปิดบริการในวันที่ 21 ส.ค.2565เนื่องจากไฟฟ้าดับjfkEdit/Delete
13/08/2022รณรงค์งดสูบบุหรี่jfkEdit/Delete
02/08/2022อาคาร 17 สำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวsecretEdit/Delete
05/07/2022บริการ IT Help DeskjfkEdit/Delete
29/06/2022เสียงของผู้ใช้บริการมีความหมายสำหรับเราsecretEdit/Delete
29/06/2022ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการjfkEdit/Delete
28/06/2022ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยjfkEdit/Delete
25/06/2022ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) โครงการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยjfkEdit/Delete
23/06/2022วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการsecretEdit/Delete
17/06/2022พี่หอเอฟแนะนำบริการน้องปี 1jfkEdit/Delete
วันที่ชื่อเรื่องผู้เขียนจัดการข้อมูล
Contact Us