ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข้อมูลการช่วยเหลือ
กลุ่มเนื้อหาGetting Started
ชื่อเรื่องระเบียบการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วันที่08/07/2021
รายละเอียด

ระเบียบการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  1. ห้าม มิให้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
  2. ห้าม ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองและผู้อื่น
  3. ห้าม ใช้เล่นเกมโดยเด็ดขาด
  4. การใช้ฐานข้อมูลและการดาวน์โหลดเอกสารที่สงวนไว้ใช้สำหรับการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ห้าม มิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องมีการอ้างอิงเจ้าของทุกครั้งเมื่อมีการนำไปใช้
Contact Us