ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลมนทิรา อินทร์แก้ว
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานพัสดุ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลmontira.i@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1430
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us