ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลอำนาจ สุคนเขตร์
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งาน e-Learning สถานีโทรทัศน์ออนไลน์
ฝึกอบรม และระบบเครือข่าย

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลamnat.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1450
โทรศัพท์ (มือถือ)(089) 738-4326
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us