ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลวิชญาพร เฟื่องฟูขจร
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
คำอธิบายงาน

งานการเงินและบัญชี

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลvitchayaporn.f@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1403
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us