ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สล้าง มุสิกสุวรรณ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ชื่อตำแหน่งบริหารรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ชื่อตำแหน่งงานรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร
คำอธิบายงาน

ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsalang.m@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1401
โทรศัพท์ (มือถือ)(083) 240-0790
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us