ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่12/06/2021
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ชื่อตำแหน่งบริหารผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ชื่อตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
คำอธิบายงาน

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsomporn.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1401
โทรศัพท์ (มือถือ)(080) 426-1112
Facebookhttps://www.facebook.com/csomporn
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us