ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่19/06/2021
ชื่อ-สกุลฟาตีมะห์ บากา
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้
ชื่อตำแหน่งงานแม่บ้าน
คำอธิบายงาน

แม่บ้านอาคาร 16

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลtechno.oas@g.psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1450
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us