ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่19/06/2021
ชื่อ-สกุลสุนีย์ สุขสบาย
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานแม่บ้าน
คำอธิบายงาน

แม่บ้านอาคาร 17

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsecret.oas@g.psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1420
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us