ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่19/06/2021
ชื่อ-สกุลศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานบรรณารักษ์
คำอธิบายงาน

งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และบริการยืมระหว่างห้องสมุด

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsalisa.l@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1424
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us