ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่16/02/2023
ชื่อ-สกุลนายบัสซาม อุมาลี
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คำอธิบายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลbassam.u@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)3491
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us