ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่02/12/2021
ชื่อ-สกุลอิฮซัน สือแต
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลihsan.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1438
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us