ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
คำอธิบายงาน

งานยืม-คืนโสตทัศวัสดุและบริการจองห้อง

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลniramit.y@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1413
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us