ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลฟิกรี เจ๊ะนุ๊
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานช่างเทคนิค
คำอธิบายงาน

งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลfikree.@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1431
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us