ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลสอปิยะ บุญตามช่วย
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรเกษียณอายุราชการ
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
คำอธิบายงาน

งานวิเคราะห์บทความวารสาร

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsorphiya.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1421
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us