ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลกุลวดี สาระพร
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานบรรณารักษ์ชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลkulwadee.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1418
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us