ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลอิสมะแอ วานิ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานยาม
คำอธิบายงาน

งานความปลอดภัย งานอาคารสถานที่

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลissama-ae.w@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1420
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us