ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลรอนีย๊ะ ระเด่นอาหมัด
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำอธิบายงาน

งานพัสดุ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลrawneyah.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1435
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us