โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนองานที่สามารถออกแบบและสร้าง Infographics ได้

อ่านต่อหรือดาวน์โหลด : PowerPoint Infographic

แสดงความคิดเห็น

Contact Us