จดหมายเวียน คือ การสร้างเอกสารหลายฉบับที่มีเนื้อความเหมือนกัน เอกสารแต่ละฉบับแตกต่างเฉพาะบางส่วนของจดหมายเท่านั้น เช่น หนังสือเชิญประชุม เกียรติบัตร เป็นต้น เอกสารนี้จะมีข้อความเหมือนกันทุกฉบับ แต่ละฉบับแตกต่างกันเฉพาะชื่อและที่อยู่เท่านั้น

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลด : การสร้างจดหมายเวียน

แสดงความคิดเห็น

Contact Us