โปรแกรม Adobe Premiere Pro เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับนิยมความแพร่หลายเป็นอย่างมาก สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System) มีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก และรองรับไฟล์วิดีโอในฟอร์แมตที่หลากหลาย

 

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดคู่มือ : การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น

Contact Us