การผลิตสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสื่อวีดิทัศน์หรือวิดีโอ อาจมาจากกระแสความนิยมการใช้งาน YouTube และ Facebook ซึ่งมีวิดีโอเป็นองค์ประกอบหลัก สำหรับการจัดการเรียนการสอนมีการนำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิดีโอเป็นสื่อหลักและมักรู้จักกันในชื่อว่า MOOC

คู่มือนี้จึงเป็นการแนะนำวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ โดยเนื้อหาของบทเรียนมาจากงานนำเสนอของผู้สอน ซึ่งผู้สอนมีอยู่แล้ว เช่น PowerPoint ภาพนิ่ง หรือเอกสาราต่างๆ สำหรับการผลิตสื่อวิดีโอ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์วิดีโอ โดยใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ OBS Studio 2) การตัดต่อแก้ไขไฟล์วิดีโอที่ได้ทำการบันทึก โดยใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ Shotcut ซอฟต์แวร์ทั้งสองเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ซึ่งเราสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อีกด้วย

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดคู่มือ : การจัดทำวิดีโอประกอบการสอนอย่างง่าย

แสดงความคิดเห็น

Contact Us