บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) เป็นบริการของ Google ได้เปิดให้บริการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเครื่องมือสำหรับการทำงานต่างๆ เช่น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร ระบบเก็บข้อมูลบน Cloud (Drive) ระบบประชุมทางไกล (Meet) Google Classroomและอื่นๆ นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการใช้บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

คลิกไฟล์ googlepsu

แสดงความคิดเห็น

Contact Us