ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

การ Track Motion ในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6

Track Motion คือ การทำให้ภาพที่หยุดนิ่งได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เราต้องการ ซึ่งจะทำให้วีดีโอของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

Contact Us