ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

LibreOffice คืออะไร?

LibreOffice คือโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน Microsoft Office ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล

Contact Us