ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

ลดความเสี่ยงเรื่องไวรัสโควิด-19

สัปดาห์นี้ขอชวนคุยเรื่องความเสี่ยงเรื่องไวรัสโควิด-19 จากเมื่อเดือนสองเดือนก่อน หากเราได้ยินเรื่องโควิดไวรัส เรายังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว การระบาดส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่มาวันนี้แล้วนั้น ไม่ใช่แล้ว

Contact Us