ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

อยากตัดต่อ โปรแกรมไหนจึงเหมาะกับตัวเอง?

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการบันทึกภาพ ทำให้การถ่ายทำและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวหรือวีดิโอ ทำได้ง่ายกว่า 10 ปีก่อนที่ถือว่ากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลวีดิโอ (Digital Video: DV)

Contact Us