ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น อย่างง่ายและรวดเร็วด้วยโปรแกรม Shotcut

เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมที่เหมาะแก่การเริ่มต้นตัดต่อมากที่สุด คือโปรแกรม Shotcut จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือหน้าตาฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่าย ซึ่งรูปแบบหน้าตาฟังก์ชันจะดูเหมือนโปรแกรมธรรมดา ๆ

Contact Us