ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับนิยมความแพร่หลายเป็นอย่างมาก สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System)

Contact Us