สวัสดีครับนักศึกษาและบุคลากร

สัปดาห์นี้ทุกคนคงขมักเขม้นกับการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบปลายภาคกัน หลายคนต้องทำงานหนักเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถผ่านการวางแผนในการอ่านหนังสือ การสรุปงานในรายวิชา การลุยเรื่องโครงงานรายวิชา หลายคนก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปฝึกงานกันต่อหลังจากนี้ ดังนั้นก็ขอให้นักศึกษาเตรียมพร้อม อ่านตุนกันไว้ แล้วไปชวนเพื่อแลกเปลี่ยน พักผ่อนแล้วทำข้อสอบให้ดีที่สุดครับ ไม่ควรจะปล่อยเวลาในการทำข้อสอบปล่อยทิ้งไปครับ ใช้เวลาให้คุ้มค่าและมองเห็นข้อสอบเป็นเรื่องของความท้าทายครับ หากโจทย์ข้อสอบนี่คือชีวิตจริงที่เราต้องไปเผชิญหลังจากสำเร็จการศึกษา เราจะจัดการ ประมวลความรู้ที่เรียนมา จัดการ ออกแบบ วางแผน เห็นองค์รวมของปัญหาครับ แล้วปฏิบัติการเป็นลำดับขั้นตอนวิธีครับ

ในขณะที่เราหลับ คนอื่นกำลังตื่นและอ่านหนังสือ ในขณะที่เราตื่นและอ่านหนังสือ คนอื่นกำลังตื่นและอ่านมากกว่า

ขอให้นักศึกษาโชคดีในการพิชิตข้อสอบกันทุกคนครับ

ด้วยมิตรภาพครับ

สมพร ช่วยอารีย์

แสดงความคิดเห็น

Contact Us