สวัสดีนักศึกษาใหม่ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสวัสดีผู้ใช้บริการทุกกลุ่มครับ

คลิปยินดีต้อนรับสู่การบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครับ

สำนักวิทยบริการ บริการอะไรให้ผู้ใช้บริการอะไรบ้าง

รับฟังและเชิญชวนเข้ามาใช้บริการ ยืมทรัพยากรตัวเล่มและระบบดิจิทัล ได้ครับ

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=FJArmnwxjiE[/embed]

แสดงความคิดเห็น

Contact Us