คำแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ หากถอดแมสก์ในห้องสมุด จะส่งผลอย่างไร?

  1. คุณเปิดโอกาสจะแพร่เชื้อให้คนอื่นผ่านระบบเครื่องปรับอากาศรวม
  2. คุณจะรับเชื้อเข้าตัวคุณผ่านระบบเครื่องปรับอากาศรวม
  3. ผู้ใช้บริการคนอื่นจะแบกรับความเสี่ยงจากเราด้วย หากเรามีเชื้อหรือเป็นพาหะ
  4. การสวมแมสก์ในพื้นที่สาธารณะแบบเครื่องปรับอากาศแบบปิดถือเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย
  5. หากมีการติดเชื้อขึ้นมาสำนักฯ จะปิดให้บริการพื้นที่ภายใน เพราะต้องฉีดทำความสะอาด ทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นเสียสิทธิ์ที่จะเข้าใช้บริการจากการขาดความสำนึกรับผิดชอบของเรา
  6. หากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อก็ต้องกักตัว ห้องสมุดอาจจะต้องปิดทำการ ก็ผู้ใช้บริการคนอื่นก็เสียโอกาสไป
  7. หากเราไม่สะดวกและอึดอัดต้องถอดแมสก์ แนะนำให้ยืมหนังสือแล้วไปหาที่อ่านร่มรื่นใต้ต้นไม้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  8. ถอดแมสก์รับหรือแพร่เชื้อ ท่านจะนำเชื้อนี้ที่ท่านเป็นพาหะไปสู่คนที่คุณรักรอบข้างที่บ้าน บ้านพัก ลูกหลาน ผู้สูงอายุในบ้านของท่าน
  9. ช่วยกันตระหนักวันนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตและลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันได้ เราจะได้กลับมาสู่พื้นที่ปกติเร็วขึ้นได้
  10. ในสำนักฯ เคยปิดพื้นที่ให้บริการมาแล้ว เคยหยุดพ่นเชื้อมาแล้ว สิ่งที่เราแคร์คือผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานหลาย ๆ ท่านจะเสียโอกาสเหล่านี้ เราพยายามเปิดบริการออนไลน์ ยืมตัวเล่มออนไลน์เพื่อชดเชยไม่ให้ผู้ใช้บริการเสียโอกาส ดังนั้นตอนนี้โอกาสนี้อยู่ในมือของผู้ใช้บริการทุกคนแล้ว ก็ขอความร่วมมือยืดเวลาการเปิดให้บริการ ลดความเสี่ยงที่จะต้องปิดกักตัวและปิดพื้นที่บริการจากความร่วมมือ สำนึกรับผิดชอบของทุกคนด้วยครับขอขอบคุณทุกคนสำหรับความร่วมมือนะครับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

Contact Us