นิทรรศการออนไลน์ (E-Exhibition)

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านรับชมนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง นิทรรศการออนไลน์ (Library Homepage > บริการ > นิทรรศการออนไลน์) อีกหนึ่งบริการดี ๆ จากหอสมุดฯ ที่สนองตอบความต้องการในการเข้าถึงสารสนเทศหลากหลายช่องทางของผู้ใช้บริการ

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

อนึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหอสมุดฯ ได้ที่ มุมนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

Contact Us