ห้องฟิตเนส

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้จัดให้มีห้องออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา และผู้ใช้บริการได้มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  โดยหอสมุดฯ ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ภายในห้องออกกำลังกาย ประกอบด้วย

  • ลู่วิ่งไฟฟ้า
  • จักรยานนั่งปั่น
  • ชุดฝึกกล้ามเนื้อสถานี
  • ชุดดัมเบล

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ห้องออกกำลังกายให้บริการในวันเวลาที่หอสมุดเปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 08.30-19.30 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Contact Us