บริการยืมด้วยตนเองผ่าน ALIST OPAC Application

บริการยืมด้วยตนเองผ่าน ALIST OPAC Application อำนวยความสะดวกให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือออกได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดต่อบริการยืม-คืน เพียงแค่มี Smart Phone ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ALIST OPAC ก็สามารถทำการยืมได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ALIST OPAC Android, iOS

1. ผู้ใช้เข้าถึงตัวเล่มที่ชั้น หยิบตัวเล่มที่ต้องการยืม พลิกหาหมายเลขบาร์โค้ดของทรัพยากร โดยปกติจะอยู่ที่ปกในด้านหลังของตัวเล่ม

2. เปิดแอพ ALIST OPAC เลือกเมนู Self Check-Out

3. กดปุ่ม Scan Barcode และเริ่มสแกนหมายเลขบาร์โค้ดของทรัพยากรที่ต้องการยืม

*ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ แอพจะให้ทำการ login ด้วย User Account สมาชิกห้องสมุดของท่านก่อนทำรายการยืม ตรงนี้ก่อน login อย่าลืมเลือกห้องสมุดเป็น John F. Kennedy Library นะคะ

เมื่อทำการยืมทรัพยากรเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถนำตัวเล่มออกจากห้องสมุดได้เลยโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ขณะนี้บริการยืมด้วยตนเองผ่าน ALIST OPAC Application สามารถใช้บริการได้กับหนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ปัจจุบัน ที่หมวด 500 และ 600 ที่ตู้หนังสือชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการสังเกตสัญลักษณ์ Mobile Self-Check ได้ที่ชั้นหนังสือที่รองรับดังภาพ อนาคตจะขยายขอบเขตหมวดหมู่หนังสือเพิ่มมากขึ้น

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

Contact Us

บริการยืมด้วยตนเองผ่าน ALIST OPAC Application