บริการที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าใช้บริการที่นั่งอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคารเก่า) เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า สำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนและการสอบ ปัจจุบันมีที่นั่งอ่านจำนวนกว่า 180 ที่นั่ง

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

กฎและมารยาทในการใช้งาน
1. สถานที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือ และทบทวนบทเรียนเท่านั้น
2. ห้าม! ทำการสอนพิเศษ ณ สถานที่แห่งนี้โดยเด็ดขาด
3. ห้าม! ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว้
5. สุดท้าย.. ช่วยกันจัดเรียงโต๊ะ-เก้าอี้ให้เรียบร้อย หลังเลิกใช้งานทุกครั้ง

Contact Us