คนอ่านคน (JFK Human Library)

“ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ในตัวเองสู่สังคม ผ่านห้องสมุดมีชีวิตกับเราได้แล้ววันนี้ที่ คนอ่านคน JFK Human Library”

    คนอ่านคน (JFK Human Library) คือ หนึ่งในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่มุ่งสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ในตัวเอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวเราแก่ผู้อื่น ห้องสมุดเชื่อว่าทุกคนคือหนังสือเล่มหนึ่งที่สามารถเปิดอ่านได้ อันจะยังประโยชน์สู่สังคมต่อไป

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

หากท่านสนใจเข้าร่วมกับเรา เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกบริการคนอ่านคน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยเลือกระหว่าง

  • นักอ่าน  สามารถเลือกอ่านหนังสือมีชีวิตที่เปิดให้บริการอยู่ในคนอ่านคนได้ไม่จำกัด เพียงเลือกอ่านตามวันและเวลาที่หนังสือระบุไว้
  • หนังสือมีชีวิต  สามารถเลือกอ่านหนังสือมีชีวิตที่สนใจได้ และสามารถแบ่งปันหนังสือของตนเองแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย

หอสมุดฯ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านมาร่วมเป็นหนังสือมีชีวิตเล่มต่อไปในห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนตลอดไป

Contact Us