เครื่องจำหน่ายคูปองเข้าใช้ห้องสมุด (Coupon Machine)

เนื่องจากหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ ได้เปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไป และสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่สมัครสมาชิกหอสมุดฯ สามารถเข้ามาใช้บริการหรือนั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุดได้ โดยเสียค่าเข้าใช้บริการ ดังนี้

  • นักเรียน (ป.1 – ม.6) คนละ 5  บาท ต่อวัน
  • บุคคลทั่วไป คนละ  20 บาท ต่อวัน

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

***คูปองจะมีอายุการใช้งานเพียง 1 วันเท่านั้น

Contact Us