การสมัครสมาชิกห้องสมุด

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครสมาชิกค่ะ

การสมัครสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก

เด็กนักเรียน ระดับ ป.1-ม.6

 • :: ยืมได้ :: ค่าธรรมเนียม 400 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 150 บาท ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 250 บาท) สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 2 รายการ/สัปดาห์
 • :: ยืมไม่ได้ :: ค่าธรรมเนียม 50 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 50 บาท) ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้

ผู้ใหญ่

 • :: ยืมได้ :: ค่าธรรมเนียม 800 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 300 บาท ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 500 บาท) สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 2 รายการ/สัปดาห์
 • :: ยืมไม่ได้ :: ค่าธรรมเนียม 100 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 100 บาท) ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้

ข้อมูลที่ใช้ในการการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 1. คำหน้าชื่อ
 2. ชื่อ-สกุล
 3. ประเภทสมาชิก (เลือกได้จาก 4 ประเภท คือ บุคคลภายนอกเด็กยืมได้,  บุคคลภายนอกเด็กยืมไม่ได้, บุคคลภายนอกผู้ใหญ่ยืมได้ หรือ บุคคลภายนอกผู้ใหญ่ยืมไม่ได้)
 4. คณะ (เลือกเป็น “อื่นๆ”)
 5. ภาควิชา (เลือกเป็น “บุคคลภายนอก”)
 6. เพศ
 7. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 8. ที่อยู่ปัจจุบัน
 9. ชื่อผู้ใช้ (Username สำหรับเข้าสู่ระบบ โดยประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข เครื่องหมาย “.” หรือ “-” เท่านั้น)
 10. อีเมล
 11. โทรศัพท์

การชำระค่าสมาชิก

ผู้สนใจสมัครสมาชิกกับทางห้องสมุด เมื่อท่านได้ทำการป้อนข้อมูลสมาชิกผ่านระบบแล้ว ขอให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมาชิกให้ครบถ้วนตามอัตราที่กำหนดไว้ตามประเภทสมาชิกของท่าน การชำระเงินทำได้ 2 ช่องทาง

 1. ชำระเงินโดยการโอนเงินค่าสมาชิกมาที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่บัญชี 704-224316-1 จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ facebook เพจหอสมุดฯ
 2. ชำระเงินที่บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

– เมื่อการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ ห้องสมุดจะทำการส่ง User Account สำหรับเข้าใช้ห้องสมุดและบริการต่างๆ ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ALIST OPAC เพื่อใช้สแกนเข้าออกห้องสมุด เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ยืม-คืนหนังสือ จองทรัพยากร และบริการอื่นๆ อีกมากมาย
– ค่าประกันฯ จ่ายครั้งเดียว ปีต่อไปจ่ายเฉพาะค่าบำรุงห้องสมุด
– นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยกเว้นค่าประกันฯ

Contact Us