🎉 ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกับงานอบรมฟรี‼️ #CustomerTakeCare กับหลักสูตรใหม่ “การพัฒนาบทเรียนแบบไมโครเลิร์นนิง”

📘 Micro Learning การออกแบบกระบวนเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับเทรนด์พวกเรายุคดิจิทัล เหมาะสำหรับคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย

วิทยากรโดย คุณอำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

#รับลงทะเบียนหน้าห้องอบรมเท่านั้น ‼️
📌เจอกันที่ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร 16
ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี
📌 เวลาอบรม 9.00 – 12.00 น.
รับ 30 ท่าน/หลักสูตร
📌 ผู้เข้าร่วมการอบรม โปรดนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเอง
.
“นึกถึงการอบรมดี มีให้อัพสกิล พร้อมสนับสนุนทุกเทรนด์การเรียนรู้ ต้องฝ่ายเทคโนฯ สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี”

แสดงความคิดเห็น

Contact Us