ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การจัดทำรายงานแบบ Dashboard ด้วย Google Data Studio”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตร “การจัดทำรายงานแบบ Dashboard ด้วย Google Data Studio” ฟรี!

วารสาร Journal of Information and Learning ได้ผ่านการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่ม 1 (Tier 1 )

วารสาร Journal of Information and Learning ได้ผ่านการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่ม 1 (Tier 1)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Customer Take Care

เชิญร่วมอบรมออนไลน์โครงการ Customer Take Care ภายในหลักสูตรจะสอนเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยวิทยากรอารมณ์ดีของฝ่ายเทคโนฯ หลังเรียนจบรับเกียรติบัตรออนไลน์อีกด้วย!

Contact Us