จัดการข้อมูลเทคโนฯ น่ารู้

ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลกิจกรรม/โครงการ
ชื่อเรื่องMicrosoft Teams: นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อจัดการการเรียนรู้และทีมงาน
วันที่03/06/2021
เนื้อหา

Microsoft Teams  เป็นเครื่่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ในตัวระบบ Office 365 รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีอยู่ได้แก่ SharePoint, OneNote, PowerBI, Forms และ Planner ได้ในทันที โดยสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้โดยตรงจากในแอป ทำให้การทำงานภายในทีมงานมีส่วนร่วมอยู่เสมอด้วยการรวมอีเมล ค้นหาทั่วบุคคล ไฟล์และการสนทนาได้อย่างอัจฉริยะจาก รวมถึงยังมีการจัดการแบ่งพื้นที่หรือกลุ่มในการทำงานกันอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้เป็นห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือใช้ทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรต่างๆ

คู่มือการใช้งาน MS Team

KeywordMicrosoft Teams,นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำMicrosoft Teams  เป็นเครื่่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น
Contact Us