จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่02/11/2023
ชื่อ-สกุลนางสาวอามีเนาะห์ สาแม
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คำอธิบายงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลameenoh.s@psu.as.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)3491
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us