จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลกฤษฎ์ คงสีพุฒ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานเอกสารประกอบคำสอน และสื่อสิ่งพิมพ์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลkrit.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1455
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us