จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลแวมูฮามะ มะดีเยาะ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานช่างเทคนิค
คำอธิบายงาน

งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลwaemuhama.@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1431
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us