จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลอดิศักดิ์ อาแว
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คำอธิบายงาน

งานซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากร

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลadisak.@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1420
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us