จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลนูรียะห์ ดาแซ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานธุรการ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลnuruyah.d@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1419
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us